Telefoon

0478 - 55 01 56

Psychosomatische Fysiotherapie

Binnen de psychosomatische fysiotherapie kijken we breder naar de mens en zijn lichaam om lichamelijke klachten effectief te behandelen.

Heeft u chronische pijn, angst, burn-out, depressie, hyperventilatie of angstaanvallen? Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten? Neem contact met ons op. Wij luisteren naar uw verhaal en bespreken wat we voor u kunnen doen. Wij brengen u weer in beweging waardoor u vertrouwen krijgt in uzelf.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Bij welke klachten kan psychosomatische fysiotherapie toegepast worden?

 • chronische pijnklachten of (te) lang aanhoudende klachten
 • onverklaarde klachten
 • depressie en/of angststoornissen al dan niet met hyperventilatie
 • burn-out
 • stoornissen met vooral lichamelijke symptomen
 • stress en aanpassingsstoornissen

Behandeling

Onze psychosomatisch fysiotherapeut helpt u weer in ‘evenwicht’ te komen. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn:

 • veranderen van de factoren die de klacht in stand houden
 • toepassen van ontspanningsvaardigheden
 • verbeteren van ademhaling of adempatroon
 • verhogen van uw algehele belastbaarheid
 • of het aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.

Fieke Linskens volgt momenteel de master-opleiding psychosomatische fysiotherapie. 

Onze geregistreerde psychosomatisch fysiotherapeut Wilbert Roelofs is gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

 • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
 • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
 • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
 • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

© 2024
Created by