Telefoon

0478 - 55 01 56

Vermoeidheid

Lijdt u aan chronische vermoeidheid? Voelt zich al uitgeput en beroerd na een kleine inspanning? Is er geen medische verklaring voor en kunnen u en anderen het moeilijk plaatsen?  Heeft u een burn out, ME of fibromyalgie? Verschillende vormen van chronische vermoeidheid hebben een voorgeschiedenis waarin langdurige overbelasting (lichamelijk en/of geestelijk) een grote rol speelt.

Wij luisteren naar uw verhaal en inventariseren samen de factoren die betrokken zijn bij het ontstaan van uw vermoeidheid.  Daarna maken we een behandelplan. Een van de belangrijkste doelen in deze behandeling is het vergroten van uw eigen controle over het herstel.

Behandelingen voor vermoeidheid

© 2024
Created by