Telefoon

0478 - 55 01 56

C.O.P.D.

COPD is een longziekte waarbij uw longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. In ons land hebben bijna 600.000 mensen COPD.
De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte), het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Beide zijn aandoeningen aan de luchtwegen, die het ademen lastig maken.

Chronische bronchitis 
Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.


Longemfyseem 
Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt. En dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Symptomen COPD

Als u COPD heeft, komt u vaak adem tekort. Door ontstekingen in uw longen gaan uw longblaasjes langzaam kapot. Hierdoor krijgt u klachten als hoesten en benauwdheid.

Bij COPD kunt u last hebben van:

* benauwdheid
* hoesten
* slijm ophoesten
* kortademigheid
* vermoeidheid
* weinig spierkracht
* gewichtsverandering

Behandeling

Bij de behandeling van COPD kan de hulp van een (long)fysiotherapeut nodig zijn. Deze kan u helpen bij het ademen in rust of tijdens beweging.

De therapeut kan u ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en een goede manier van hoesten aanleren. Deze methode wordt huffen genoemd en helpt u om slijm op te hoesten. Hierdoor bent u minder benauwd.

Bewegen geeft lucht en bewegen is mogelijk voor iedereen.
Onze fysiotherapeuten begeleiden u bij het verantwoord bewegen op een manier die bij uw conditie past. De oefeningen met behulp van kracht- en cardio-fitnessapparaten worden voor u persoonlijk opgebouwd.

Onze fysiotherapeuten adviseren, trainen en ondersteunen u bij het verleggen van lichamelijke grenzen. Zij zijn gespecialiseerd in het opstellen van een programma om u zo fit mogelijk te krijgen zodat u zonder problemen en met zelfvertrouwen in het dagelijks leven functioneert.

Vergoeding

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Daar staat tegenover dat het aantal behandelingen waar de patiënt in de basisverzekering recht op heeft, wordt gemaximeerd.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de GOLD waarde (GOLD II-III of IV) en de classificatie (A-B-C-D). De GOLD waarde en de classificatie moet door de longarts of de huisarts aangegeven zijn op de verwijzing.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg. Op vergoedingen vanuit het basispakket is het eigen risico van toepassing.

Wilt u graag precies weten hoe de vergoeding voor fysiotherapie bij uw aandoening verzekerd is, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

© 2024
Created by