Telefoon

0478 - 55 01 56

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft in 2024 met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts. 

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

  • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
  • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket én voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

Vergoedingen acupunctuur

Acupunctuur wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder het kopje alternatieve geneeswijzen. U krijgt de factuur tijdens de behandeling aangereikt en wordt verzocht meteen te betalen: dat kan via de pin of contant. Uw factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar indien u via uw aanvullende verzekering recht heeft op vergoeding. Onze acupuncturist is aangesloten bij de NVA.

FysioSport

Alle sportactiviteiten vallend onder FysioSport worden via automatische afboeking van uw rekening afgeschreven. U dient hiervoor een formulier in te vullen en te ondertekenen.  Dit valt niet onder de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar.

© 2024
Created by