Telefoon

0478 - 55 01 56

Headerafbeelding

Tarieven

In veel gevallen geldt dat wij voor fysiotherapeutische behandelingen een contractuele verbintenis hebben met uw zorgverzekeraar. Mocht dit niet het geval zijn dan gelden onderstaande tarieven (vanaf 1-1-2019). Check uw polis of vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

Zitting Fysiotherapie € 37,50
Acupunctuur 1e consult € 61,00
Acupunctuur vervolg consult € 50,50
Oedeemtherapie € 45,00
Psychosomatische therapie € 45,00
Lange zitting voor complexe zorgvragen € 56,00
Telefonisch consult € 17,50
Screening € 18,75
Intake en onderzoek na screening € 56,00
Intake en onderzoek na verwijzing arts € 56,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Toeslag voor uitbehandeling aan huis € 17,50
Toeslag voor uitbehandeling aan instelling € 17,50
Avond toeslag (na 19.00 uur) € 25,00
Eenvoudige korte rapporten € 45,00
Meer gecompliceerde rapporten € 60,00
Echografie incl. onderzoek € 37,50
Niet nagekomen afspraken € 37,50

FysioSport Groep
Jaarbetaling (45 lessen 2019-2020)

€ 350,00
FysioSport Groep
Kwartaalbetaling (45 lessen 2019-2020)
€  93,00
FysioSport Individueel Kwartaal €  67,50
Fysiosport fittest €  37,50
Yoga jaar abonnement (40 lessen) € 340,00
Yoga kwartaal abonnement (40 lessen) €  90,00

© 2019
Created by