Telefoon

0478 - 55 01 56

Etalagebenen

Officieel heet deze aandoening Claudicatio Intermittens, dat betekent letterlijk "mank lopen". Tegenwoordig wordt vaker de afkorting PAV gebruikt. Dat staat voor Perifeer Arterieel Vaatlijden. De klachten worden veroorzaakt door slagaderverkalking (ofwel atherosclerose). 

Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Bij slagaderverkalking worden de wanden stugger en dikker, waardoor vernauwingen optreden. Door de vernauwing in de slagaders van en naar de benen, gaat het bloed trager stromen en ontstaat er een zuurstoftekort in de beenspieren bij inspanning.

Wie last heeft van etalagebenen, krijgt pijn in één of beide benen tijdens het lopen. Meestal in de kuit(en), maar het kan ook in de bovenbenen of de bilspieren optreden. Met rust verdwijnt de pijn weer. Om niet op te vallen gaat men dan vaak voor een etalage staan, zodat de pijn afneemt. Vandaar de term etalagebenen. Deze aandoening kan een grote belemmering vormen in het dagelijks leven, wanneer lopen naar de supermarkt al een stap te ver is. 

Afspraak maken

Maak een afspraak

Symptomen

Mensen met etalagebenen hebben specifieke pijn in de benen tijdens het lopen. Dat kan zich uiten in:
* krampende pijn die optreedt na een bepaalde loopafstand
* de pijn zit meestal aan één kant, in de kuit
* in sommige gevallen zit de pijn meer in de bil of het bovenbeen
* de pijn verdwijnt weer bij stilstaan
* de pijn treedt sneller op bij bergop lopen

Naast pijn in de benen kunnen er andere symptomen optreden die vaak zichtbaar of voelbaar zijn, zoals:
* koude voet in het aangedane been
* verkleuring van de voet in het aangedane been
* vermindering van haargroei op voeten en tenen
* verdikking van de teennagels (kalknagels)
* langzamere groei van de nagels
* een verminderd gevoel in de benen

Risicofactoren

U loopt de meeste kans op het krijgen van etalagebenen als u roker bent of lange tijd heeft gerookt. Er zijn echter ook andere riscofactoren, dat kan zijn:

* diabetes
* overgewicht
* hoog cholesterol
* hoge bloeddruk
* erfelijke aanleg

Looptraining

Door de looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut leert u om door de pijn heen te lopen. Verder werkt u samen met uw fysiotherapeut aan een betere looptechniek, zodat elke stap die u zet efficiënt is. Door te blijven lopen wanneer de pijn optreedt, maakt het lichaam gebruik van de kleinere bloedvaten om toch zuurstofrijk bloed naar de spieren te transporteren. De pijn treedt daardoor later op.
Daarnaast is er aandacht voor leefstijlfactoren, zoals voldoende beweging, gezonde voeding en, indien van toepassing, stoppen met roken.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat looptraining leidt tot een verbetering in loopafstand, die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels een invasieve behandeling (‘dotter’ of een bypass operatie). Daarnaast verbetert de kwaliteit van leven en algemene conditie van patiënten, door de actievere leefstijl. Ook zijn er minder risico’s, zoals een infectie, verbonden aan gesuperviseerde looptherapie t.o.v. een invasieve behandeling. Tachtig procent van de patiënten met etalagebenen zijn dan ook tevreden met deze fysiotherapeutische behandeling en hoeven vervolgens geen invasieve behandeling meer te ondergaan.

Wij zijn aangesloten bij het ClaudicatioNet, een landelijk netwerk dat kwaliteit en regelmatige bijscholing van aangesloten fysiotherapeuten garandeert.

Behandeling

Met een looptraining onder begeleiding activeren wij uw herstellend vermogen. Deze looptraining is per individu verschillend. Het is belangrijk om zowel de loopafstand als het tempo op te voeren. De pijnvrije loopafstand zal door de training steeds verder toenemen. Wel is het belangrijk om thuis ook regelmatig te lopen en het schema thuis te gebruiken. De looptraining duurt minimaal 3 maanden tot 1 jaar.

Onze fysiotherapeuten adviseren, trainen en ondersteunen u bij het verleggen van lichamelijke grenzen. Zij zijn gespecialiseerd in het opstellen van een programma om u zo fit mogelijk te krijgen zodat u zonder problemen en met zelfvertrouwen in het dagelijks leven functioneert.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij een ClaudicatioNet therapeut uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met claudicatio intermittens (etalagebenen), die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben. Dit wil zeggen dat deze groep patiënten geen aanvullende verzekering nodig heeft om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen.

Uit de basisverzekering worden 37 behandelingen fysiotherapie gedurende de periode van 1 jaar vergoed.

De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico. Het eigen risico bedraagt €385,- (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging). De eerste €385,- die aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd), zijn dus voor rekening van de patiënt.

Indien de 37 behandelingen uit de basisverzekering gebruikt zijn en het traject gesuperviseerde looptherapie nog niet is afgesloten, kan men gebruik maken van de aanvullende verzekering mits deze is afgesloten.

LET OP: Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de zorgverzekeraar.

© 2024
Created by