Telefoon

0478 - 55 01 56

Privacy Policy

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en FysioSport Buitenlust gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en FysioSport Buitenlust deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en FysioSport Buitenlust bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en FysioSport Buitenlust houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en FysioSport Buitenlust vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en FysioSport Buitenlust informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en FysioSport Buitenlust informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en FysioSport Buitenlust informeert patiënten indien Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en FysioSport Buitenlust bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

 

Venray, 24-05-2018.

© 2024
Created by