Telefoon

0478 - 55 01 56

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is een vorm van fysiotherapie die gericht is op het afvoeren van oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Met lymfedrainage en compressietherapie kunnen deze klachten verminderen.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Wanneer komt oedeem voor?

 • Na (borst)kanker, als gevolg van een operatie of bestraling
 • Na een trauma of operatie
 • Veneus oedeem, als gevolg van trombose of vaatoperatie
 • Wondroos

Behandeling

Oedeemtherapie is erop gericht om ophoping van vocht te verminderen. Dit kan met:  

 • compressietherapie,
 • manuele lymfedrainage en
 • oefentherapie.

Compressietherapie

Als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt, leggen we bandages aan; de continue druk van de bandage gaat het uittreden van vocht tegen en ondersteunt de afvoer van lymfevocht Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, meten we  een therapeutisch elastische kous (TEK) aan.

Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging en ondersteuning van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen verplaatsen we vocht naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is, zodat het van daar uit in de circulatie kan worden opgenomen.

Oefentherapie

Door rustige oefentherapie stimuleren we de pompfunctie van het lymfevatensysteem.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

 • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
 • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
 • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
 • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

© 2024
Created by