Telefoon

0478 - 55 01 56

Valpreventie

De training Valpreventie bij Fysiotherapie Buitenlust is bedoeld voor gezonde ouderen van 55 jaar en ouder. 

Vallen gebeurt vaker dan u denkt. Een val kan vervelende gevolgen hebben. Lichamelijk letsel zoals een verstuiking, kneuzing of breuk in heup of pols komt vaak voor. Door angst om te vallen, vermijdt u wellicht diverse activiteiten waardoor ook uw conditie verslechtert.

Ons motto is: voorkomen is beter dan genezen.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Bij welke klachten helpt valpreventie?

Bent u:

 • 55 jaar of ouder en heeft u angst om te vallen?
 • niet vast ter been; heeft u problemen met het evenwicht?
 • in het verleden al eens gevallen?
 • niet in staat om 15 minuten -of langer- te lopen zonder hulpmiddel?
 • Beperkt in het verrichten van inspanningen vanwege een aandoening?

Dan komt u in aanmerking voor deelname aan de cursus valpreventie.

Behandeling

Met de cursus valpreventie:

 • screenen wij u aan de hand van kracht- en coördinatietesten
 • krijgt u inzicht in de oorzaken van vallen
 • herkent u de gevaren binnen de thuissituatie
 • leert u veilig te vallen
 • verbetert u uw looppatroon, spierkracht en/of evenwicht
 • krijgt u adviezen om aanpassingen te doen, waardoor u het valrisico vermindert.

De training duurt 5 weken met 2 bijeenkomsten per week, totaal 10 bijeenkomsten. Elke ‘les’ duurt maximaal een uur (afhankelijk van de groepsgrootte). Daarnaast zijn er 3 meetmomenten zodat het totaal op 13 bijeenkomsten uitkomt.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

 • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
 • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
 • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
 • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

© 2024
Created by