Telefoon

0478 - 55 01 56

Sportfysiotherapie

Onze sportfysiotherapeuten hebben als doel:

 • functies te herstellen
 • (sport gerelateerde) klachten te voorkomen
 • en (sport)prestaties te verbeteren.

Deze doelen bereiken we door advisering, begeleiding en training bij sporters, mensen met een chronische aandoening en andere doelgroepen, ongeacht leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Bij welke klachten en situaties helpt sportfysiotherapie?

 • Sportblessures
 • Eerste Hulp Bij Sportongelukken (EHBSO)
 • Advies blessurepreventie
 • Sportmedische begeleiding: trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
 • Advies in uw keuze voor sport, aanpak, materiaal, kleding en schoeisel

Behandeling

Onze sportfysiotherapeuten analyseren de blessure en uw motoriek en maken samen met u een behandelplan. Door de sportspecialisatie weten zij snel de vinger op de zere plek te leggen en het juiste trainingsschema op te stellen. Dit alles afgestemd op uw mogelijkheden en op de sport die u beoefent. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen komen bij de behandeling aan bod.

Sportfysiotherapie is meer dan het behandelen van blessures. Ook voor:

 • trainingen tot sportniveau
 • taping
 • fysieke training
 • adviezen
 • revalidatietraining
 • mental coaching

Wilt u zich goed voorbereiden op het lopen van een marathon? Heeft u behoefte aan advies hoe u het sporten het beste opbouwt? Onze sportspecialisten helpen u graag!

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

 • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
 • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
 • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
 • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

Wie zijn de behandelaars?

Onze Sportfysiotherapeuten zijn, in tegenstelling tot algemene sportinstructeurs, opgeleid in sportfysiotherapie. Zij hebben zich naast de basisopleiding fysiotherapie gespecialiseerd in sportfysio. Onze opgeleide sportfysiotherapeuten zijn Brendan, Sjors en Wilbert. Zij worden ondersteund door Bram, Joop en Loes die veel ervaring hebben in de sport.

© 2024
Created by