Telefoon

0478 - 55 01 56

Oncologische Fysiotherapie

Heeft u vermoeidheidsklachten tijdens of na kanker? Last van krachtsverlies? Onze oncologisch fysiotherapeut helpt u deze klachten te beïnvloeden, dat wil zeggen te verminderen of zelfs weg te nemen.

Veel mensen die kanker hebben doorgemaakt ervaren restklachten na behandeling van radiotherapie, chemotherapie en/of een chirurgische ingreep.

Als u nog onder behandeling bent bij een radiotherapeut, internist of oncoloog en u ervaart lichamelijke klachten, ook dan kan een oncologisch fysiotherapeut een belangrijke en begeleidende rol hierin spelen.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Bij welke klachten helpt oncologische fysiotherapie?

  • Vermoeidheidsklachten tijdens of na kanker
  • Last van krachtverlies
  • Klachten tijdens of na behandeling van radiotherapie, chemotherapie en/of een chirurgische ingreep.

Behandeling

Een goede conditie en spierkracht zijn voorwaarden om het maximale uit u zelf te halen. Onze oncologisch fysiotherapeut kijkt samen met u naar uw klachten en zal een gericht oefenprogramma voor u maken. Hierbij kan het accent gelegd worden op kracht en/of uithoudingsvermogen van de benen en/of armen. U voert dit programma uit in onze trainingsruimte.

Daarnaast biedt onze oncologische fysiotherapeut ook een coachende rol en beschikt hij over extra kennis met betrekking tot oncologie. Hierdoor begrijpt en helpt hij u optimaal.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

  • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
  • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

© 2024
Created by