Telefoon

0478 - 55 01 56

Mulligan

Het Mulligan concept gaat uit van het veilig en pijnvrij mobiliseren van gewrichten en weke delen. U gaat zelf actief bewegen terwijl uw therapeut uw gewricht in een pijnvrije uitgangshouding houdt.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Bij welke klachten helpt de Mulligan-behandeling?

Heeft u bij het bewegen last van uw gewrichten, zoals:

  • nekklachten
  • lage rugklachten
  • cervicogene hoofdpijn; pijn vanuit de nek-regio
  • schouderklachten
  • knieklachten
  • tennis-/golfarm
  • enkelklachten
  • pijn in vingers/ pols

Deze methode is effectief bij klachten die relatief kort aanwezig zijn, maar ook bij klachten die al jaren spelen en vaak niet op röntgenfoto's of scans te zien zijn.

Behandeling

Met een looptraining onder begeleiding activeren wij uw herstellend vermogen. Deze looptraining is per individu verschillend. Het is belangrijk om zowel de loopafstand als het tempo op te voeren. De pijnvrije loopafstand zal door de training steeds verder toenemen. Wel is het belangrijk om thuis ook regelmatig te lopen en het schema thuis te gebruiken. De looptraining duurt minimaal 3 maanden tot 1 jaar.

Onze fysiotherapeuten adviseren, trainen en ondersteunen u bij het verleggen van lichamelijke grenzen. Zij zijn gespecialiseerd in het opstellen van een programma om u zo fit mogelijk te krijgen zodat u zonder problemen en met zelfvertrouwen in het dagelijks leven functioneert.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij een ClaudicatioNet therapeut uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met claudicatio intermittens (etalagebenen), die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben. Dit wil zeggen dat deze groep patiënten geen aanvullende verzekering nodig heeft om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen.

Uit de basisverzekering worden 37 behandelingen fysiotherapie gedurende de periode van 1 jaar vergoed.

De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico. Het eigen risico bedraagt €385,- (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging). De eerste €385,- die aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd), zijn dus voor rekening van de patiënt.

Indien de 37 behandelingen uit de basisverzekering gebruikt zijn en het traject gesuperviseerde looptherapie nog niet is afgesloten, kan men gebruik maken van de aanvullende verzekering mits deze is afgesloten.

LET OP: Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de zorgverzekeraar.

© 2024
Created by