Telefoon

0478 - 55 01 56

MS

Multiple sclerose (afgekort MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Hieronder worden verstaan: de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen. De zenuwen in het centrale zenuwstelsel worden omgeven door een beschermende isolatielaag. Om nog onbekende redenen ontstaan er bij MS ontstekingen gericht tegen die isolatielaag. Hierdoor kunnen de zenuwen minder goed functioneren en ontstaan er klachten en eventueel uitvalsverschijnselen, die komen en gaan, maar uiteindelijk een steeds blijvender karakter hebben.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Welke klachten komen voor?

  • pijn achter het oog en verminderd zien.
  • probleem met het lopen
  • het gevoel in de benen en soms een deel van de romp wordt anders
  • de controle over de blaas kan verstoord raken
  • een gestoord gevoel, problemen met de coördinatie, zwakte, pijn, minder goed zien, problemen met het geheugen, seksuele klachten enz.

Behandeling

Fysiotherapie bij MS is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door ongunstige houdingen en bewegingen tijdens dagelijkse activiteiten. De fysiotherapeut kijkt samen met cliënt naar de mogelijkheden van het lichaam. Het inzicht in eigen houding en handelen wordt vergroot en er wordt toegewerkt naar een zo optimaal mogelijke belasting van het lichaam. Het doel is om de ervaren beperkingen tijdens dagelijkse activiteiten te verkleinen en zelfredzaamheid te vergroten. Conditie en kracht worden zo optimaal mogelijk gehouden. Petra Bus is aangesloten bij de MS community Venlo waarin alle zorgverleners multidisciplinair met elkaar samenwerken.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

  • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
  • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

© 2024
Created by