Telefoon

0478 - 55 01 56

Het McKenzie concept

Al tijden rugklachten, maar nog steeds geen oorzaak gevonden? Het blijkt dat voor 80% van de aspecifieke rug- en nekklachten geen duidelijke oorzaak te geven is. Bij het McKenzie concept kijkt de behandelaar naar het klachtenbeeld van de patiënt en het herkennen van  patronen.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Bij welke klachten helpt de McKenzie-methode?

Bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling naar benen of armen.

Behandeling

Het doel van deze behandeling is niet alleen om de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen maar ook om te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. In de filosofie van McKenzie is het belangrijk dat u leert uzelf te genezen.

De therapie bestaat uit oefentherapie en wordt gecombineerd met houding- en bewegingsadviezen. Meestal dient u meerdere malen per dag een eenvoudige, maar speciaal voor u uitgezochte kortdurende oefening uit te voeren. Tevens zal de therapeut tijdens uw behandeling zijn manuele technieken inzetten om uw klachten te verminderen.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

  • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
  • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

© 2024
Created by