Telefoon

0478 - 55 01 56

Hartrevalidatie

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van een revalidatieprogramma om mensen met hartproblematiek zo fit mogelijk te krijgen zodat ze zonder problemen kunnen functioneren in het dagelijks leven. Onze fysiotherapeuten adviseren, trainen en ondersteunen u bij het in beeld krijgen van uw problematiek en helpen u uw grenzen lichamelijk te verleggen.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Bij welke klachten helpt hartrevalidatie?

  • Hartklachten
  • Verminderd zelfvertrouwen na operatie aan hart- en vaten

Behandeling

Na een ziekenhuisopname voor hart- en vaatziekte is het van belang dat u gaat investeren in het ontwikkelen of het onderhouden van een actieve leefstijl om herhaling te voorkomen.

Hartrevalidatie stelt u in staat uw dagelijks leven weer op te pakken en voort te zetten binnen uw eigen grenzen en mogelijkheden. U leert te luisteren naar uw lichaam, ermee om te gaan en weer op uw lichaam te vertrouwen.

Onze fysiotherapeuten die geschoold zijn in hartrevalidatie richten zich zowel op aandoeningen van de kransslagaders (coronair) als op hartfalen (bijvoorbeeld mensen met een aangeboren hartafwijking of een drastisch verlaagde hartfunctie).

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

  • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
  • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

© 2024
Created by