Telefoon

0478 - 55 01 56

Handtherapie

Klachten aan de hand en pols kunnen al snel erg beperkend zijn in het dagelijks leven. Een hand die niet goed ingezet kan worden tijdens bijvoorbeeld het huishouden zorgt voor veel ongemak en onhandigheid.

De oorzaak van de klachten kunnen sterk uiteenlopen, bijvoorbeeld een overstrekte duim tijdens het sporten, slijtage of overbelasting. Soms is de oorzaak echter niet helemaal duidelijk en spelen de klachten al langer op.

Fysiotherapie is erop gericht om uw klachten in kaart te brengen, u hierover juist te informeren en passende adviezen te geven. Aanvullend kan er nog gekozen worden om een rustspalk aan te meten of oefeningen te doen.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Bij welke klachten kan handtherapie helpen?

  • Overbelasting
  • (Sport)blessures
  • Revalidatie na breuken of (pees)letsels in de duim, vingers, hand, pols of onderarm
  • Slijtageklachten

Behandeling

De fysiotherapeut kijkt samen met u naar de ernst van het probleem en welke beperkingen dit oplevert. Door dit te inventariseren zoeken we samen naar een persoonlijke, zo eenvoudig mogelijke oplossing die uw probleem kan verhelpen.
Afhankelijk van uw klachten zijn er verschillende behandelopties mogelijk, waaronder het geven van adviezen, (op maat gemaakte) spalktherapie of oefentherapie.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

  • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
  • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

© 2024
Created by