Telefoon

0478 - 55 01 56

Echografie

Met echografie maken we opnamen van het houdings- en bewegingsapparaat: van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Hierdoor zijn we bij Fysiotherapie Buitenlust in staat diverse aandoeningen in beeld te brengen.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Wanneer kan echografie ingezet worden?

  • Irritatie van pezen (afwijkingen aan de achillespees, tenniselleboog)
  • Verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder)
  • Hielspoor
  • Slijmbeursontsteking
  • Vochtophopingen
  • Cysten

Behandeling

Voor u is het onderzoek snel, gemakkelijk, comfortabel en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Onze specialist voert het onderzoek bij u uit en ziet onmiddellijk de dynamische beelden. Dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI; deze leveren slechts statische beelden. Tijdens een echo-diagnostisch onderzoek doet u actief mee door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden. Daarmee kunnen we sneller een diagnose stellen en het juiste behandelbeleid starten.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

  • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
  • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

© 2024
Created by