Telefoon

0478 - 55 01 56

Osteoporose

Op 10 november heb ik deelgenomen aan een basistraining over Osteoporose. Deze recent aangesloten specialisatie “Osteoporose, vallen & breken” maakt onderdeel uit van het Chronisch Zorgnet. Osteoporose is een veelvoorkomende chronische aandoening van het skelet waarbij de botsterkte afneemt. 

Osteoporose komt vaker voor dan men denkt, de diagnose wordt vaak pas gesteld als er sprake is geweest van een breuk, bijv. door een val met de fiets  bij mensen boven de 50 jaar. Bij deze groep zou er in het meest ideale situatie een oproep moeten komen voor een DEXA meting, dit om de botmineraaldichtheid (BMD) te bepalen en zo het wel of niet hebben van Osteoporose vast te stellen.

Wanneer er sprake is van een verhoogd risico op fracturen o.a. door osteoporose zou de diagnostiek uitgebreid moeten worden met een VFA (Vertabral facture Assessment) om evt. wervelfracturen/ wervelinzakkingen te kunnen bepalen. Verder moet er een laboratoriumonderzoek plaatsvinden of de bouwstoffen die belangrijk zijn bij de botaanmaak in voldoende mate aanwezig zijn. Dit is belangrijk bij een recente fractuur waarbij de DEXA meting een T-score laat zien van <1.0, of bij geen recente fractuur maar wel een indicatie voor botversterkende middelen. Bij ruim 25% van alle patiënten  wordt met laboratorium onderzoek een aandoening gevonden die bijdraagt aan het risico voor een fractuur in de toekomst.

Valrisico analyse

Daarnaast is ook de valrisico analyse belangrijk. Factoren die het valrisico vergroten zijn o.a. alcoholgebruik, bepaalde medicatie, bloeddruk of het ineens verlagen van de bloeddruk bij het gaan staan (orthostase). Verder is het gezichtsvermogen en brilgebruik belangrijk. En natuurlijk een beoordeling van het looppatroon, er zijn diverse looptesten om het valrisico te bepalen. Dit laatste, de valrisico analyse, is een onderdeel binnen de fysiotherapie. Maar ook bewegen is van groot belang als er Osteoporose is vastgesteld.  

Gezonde voeding

Belangrijk is ook een gezonde voeding volgens de aanwijzingen van het Voedingscentrum. De calciuminname is hierbij van groot belang, middels voeding,  4 zuivelproducten of zuivelvervangers per dag of een combinatie met calciumsuppletie. Verder is ook extra vitamine D erg belangrijk. Voor advies over gezonde voeding bij osteoporose kan men ook een diëtist raadplegen.

Medicamenteuze behandeling

Dan is er ook nog de medicamenteuze behandeling, deze zijn te onderscheiden in het remmen van de botafbraak en het stimuleren van de botaanmaak. Een arts zal bepalen welke zal worden voorgeschreven bij welke persoon. Het meest voorkomende is het remmen van de botafbraak, waarbij men 1 tablet per week moet innemen en daarbij een half uur  in beweging moet blijven.

Terugkomend op de behandeling bij de fysiotherapeut. Deze is er op gericht de beweeglijkheid te optimaliseren en balanstraining te stimuleren. Bij voorkeur met functionele oefeningen die in het dagelijks leven gebruikt kunnen worden. Ook de spierkracht is van groot belang evenals het uithoudingsvermogen. Bij problemen in de wervelkolom is het belangrijk de belasting te beperken.  Een juiste manier van tillen en dragen  kan ook bijdragen aan minder belasting voor de wervelkolom.

Osteoporose is en blijft een chronische aandoening dus er is een levenslange leefstijl(verandering) voor nodig om er zo goed mogelijk mee om te gaan

 

Petra Bus

Chronisch Zorgnet Therapeut

Specialisaties: COPD, COVID-revalidatie, Perifeer Arterieel Vaatlijden en Osteoporose

Terug naar overzicht
Osteoporose
© 2024
Created by