Telefoon

0478 - 55 01 56

Headerafbeelding

Maatregelen coronavirus 24 maart

Per 24 maart 2020 gelden onderstaande maatregelen in onze praktijk.

* Ons team kan u momenteel alleen voorzien van een intake, adviezen en oefeningen 
per telefonische afspraak, mail of videoconsulten
Zorgverzekeraars hebben hun beleid aangepast zodat deze consulten op uw aanvullende zorgverzekering verhaald kunnen worden.

In geval van zeer noodzakelijke zorg kan in de trainingsruimte/behandelkamer
onder begeleiding van een fysiotherapeut nog behandeling plaatsvinden,
dit ter beoordeling van de fysiotherapeut.

* Er worden géén acupunctuur behandelingen gegeven.

* Alle sportfaciliteiten zijn gesloten.

Naar aanleiding van de persconferentie die maandagavond 23 Maart gegeven is, is er een ander advies naar de fysiotherapeuten (en vergelijkbare beroepen) uitgegaan. Onze beroepsgroep, het KNGF, heeft hier een stappenplan voor opgesteld.
Als u zich aanmeldt, gebeurt het volgende: 

De fysiotherapeut beoordeelt telefonisch of online de fysiotherapeutische hulpvraag. Dit geldt voor alle cliënten!
De fysiotherapeut screent tijdens dit contact op:
- Nut behandeling
- Noodzaak behandeling
- Risico op restschade voor functioneren bij niet behandelen

De fysiotherapeut concludeert na de triage dat:
A. Behandeling hoeft niet noodzakelijkerwijs op de praktijk plaats te vinden: een goed alternatief is telefonische of online begeleiding (mail, videoconsult) voor oefeningen en adviezen.

B. Behandeling op de praktijk is noodzakelijk in verband met onomkeerbare achteruitgang van functioneren

Indien er sprake is van conclusie B, behandeling op de praktijk, zal overleg moeten plaatsvinden waar we rekening houden met de volgende factoren:

B1. Waar kan behandeld worden:
- Op afstand (voorkeursoptie)
- Thuis of op praktijk (indien na triage blijkt dat er vooralsnog geen sprake is van corona)
- In geval van (verdenking op) corona behandelen we niet.

B2. Afspraken over inzetten gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes en handschoenen incl schoonmaak). Hierbij zal een specialist of huisarts onze adviseur zijn.

B3. Zijn benodigde middelen beschikbaar? Zo nee, GEEN  behandeling op praktijk en er worden alleen digitale middelen ingezet.

B4. Is behandeling op de praktijk wel nodig, dan wordt er zoveel mogelijk zonder direct contact gewerkt en wordt de 1,5 meter afstand regel nageleefd met evt gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig.


Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de mogelijkheden omtrent het verkrijgen van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Een belangrijk aandachtspunt is hierbij ook dat ziekenhuizen en acute zorg voor ons voorrang hebben op het verkrijgen van deze middelen.

Samen met organisaties, huisartsen en overige praktijken in de regio zullen wij contact leggen om zicht te krijgen op deze mogelijkheden.

 

Bellen of mailen

Wij willen nadrukkelijk vragen om onze praktijk te bellen of mailen als u ons nodig heeft.
U wordt verzocht zich voorlopig niet meer persoonlijk te melden aan de balie!

Telefoon: 0478-550156 (op werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur)
Email: info@fysiotherapievenray.nl
Email van uw eigen fysiotherapeut


Hou onze website, Facebook en nieuwsbrief in de gaten voor actueel nieuws.

 

Terug naar overzicht
Maatregelen coronavirus 24 maart
© 2021
Created by