Telefoon

0478 - 55 01 56

Headerafbeelding

Mulligan

Het Mulligan concept gaat uit van het veilig en pijnvrij mobiliseren van gewrichten en weke delen. U gaat zelf actief bewegen terwijl uw therapeut uw gewricht in een pijnvrije uitgangshouding houdt.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Bij welke klachten helpt de Mulligan-behandeling?

Heeft u bij het bewegen last van uw gewrichten, zoals:

 • nekklachten
 • lage rugklachten
 • cervicogene hoofdpijn; pijn vanuit de nek-regio
 • schouderklachten
 • knieklachten
 • tennis-/golfarm
 • enkelklachten
 • pijn in vingers/ pols

Deze methode is effectief bij klachten die relatief kort aanwezig zijn, maar ook bij klachten die al jaren spelen en vaak niet op röntgenfoto's of scans te zien zijn.

Behandeling

Met deze therapie worden therapeutische handelingen aangeboden en gelijktijdig voert u actieve bewegingen uit. Met behulp van de juiste duw-, trek- of schuiftechniek, eventueel met behulp van een tractieband, kan het gewricht zijn natuurlijke beweging terugkrijgen. De behandeling geeft direct verbetering van de houdings- of bewegingsklachten en het resultaat is vaak langdurig. Een behandeling is geheel pijnvrij en wordt daarom als zeer prettig ervaren.

Vergoeding?

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

 • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
 • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
 • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
 • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

© 2022
Created by