Telefoon

0478 - 55 01 56

Covid-19

COVID-19 (Coronavirus)

Een besmetting met het Coronavirus kan een forse impact hebben op uw gezondheid. Het is belangrijk om na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk te starten met fysiotherapie. Ook als u niet opgenomen bent geweest in het ziekenhuis, maar wel langdurig ziek bent geweest, kan begeleiding door een fysiotherapeut noodzakelijk zijn. U kunt te maken krijgen met langdurige klachten zoals:

  • Vermoeidheid
  • Conditieverlies
  • Verlies in spierkracht
  • Benauwdheid

Afspraak maken

Maak een afspraak

Wanneer komt u in aanmerking voor fysiotherapie na COVID-19?

De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het herstel van patiënten met COVID-19 die (blijvende) klachten en beperkingen ondervinden in het bewegend fucntioneren, waardoor participatie in het dagelijks leven is belemmerd.

Er is een indicatie voor fysiotherapie bij één of meerdere van de volgende punten:

  • Vermindering in inspanningscapaciteit, activiteiten en/of bewegend functioneren in de thuissituatie;
  • Verminderde sperkracht of -massa, balans of uithoudingsvermogen;
  • Een verlaagde fysieke capaciteit en/of fysieke activiteit;
  • Problemen die door langdurige immobiliteit kunnen zijn ontstaan, zoals perifere neuropathie of gewrichtsklachten;
  • Ademhalingsproblematiek en het omgaan met deze problematiek;
  • Verminderde zelfredzaamheid bij activiteiten in het dagelijks (bewegend) functioneren. 

Behandeling

Fysiotherapie kan helpen om de klachten te verminderen en samen met jou een persoonlijk beweegprogramma opzetten, afgestemd op jouw doelen en hulpvraag. Hierbij kan gedacht worden aan het opbouwen van de spierkracht, het vergroten van de inspanningscapaciteit, maar ook ademhalingsoefeningen. Belangrijk is een goede intensiteit en een goede rustige/gegradeerde opbouw onder begeleiding van de fysiotherapeut. Hierbij wordt ook regelmatig de hartfrequentie en saturatie gemeten. De voortgang van de behandeling wordt gevolgd door herhaaldelijke evaluatie van onder andere de symptomen, de spierkracht, het inspanningsvemogen en de dagelijkse fysieke activiteit.

Binnen ons medisch centrum wordt er nauw samengewerkt met andere disciplines die van belang zijn bij het herstel van het COVID-virus, zoals ergotherapie, logopedie, diëtiste en praktijkondersteuner.

Vergoeding

Door uitbereiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg. Voor fysiotherapie geldt hierbij een maximum van 50 behandelingen. 

De nodige behandelingen worden direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Let op! De verzekerde moet zelf het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering betalen. Het eigen risico bedraagt minimaal €385,- in 2021.

© 2024
Created by