Telefoon

0478 - 55 01 56

Headerafbeelding

Bekkentherapie zwangerschap

Pijn in de omgeving van het bekken is een veel voorkomend verschijnsel in de zwangerschap. Onder invloed van zwangerschapshormonen verweken de verbindingen tussen de bekkenbeenderen. Als de verbindingen te lang voor of na de bevalling erg soepel zijn, kunt u pijnklachten krijgen.

Fysiotherapie is erop gericht om bij deze klachten de stabiliteit rondom het bekken weer te optimaliseren en adviezen te geven hoe u het beste om kunt gaan met de pijnklachten in het dagelijks leven.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Bij welke klachten helpt bekkentherapie nog meer?

Heeft u last van:

  • Bekkenpijn en lage rugklachten (rond zwangerschap en bevalling)
  • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
  • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
  • Pre- en post-bekkenbodemtraining bij operaties in de onderbuik?

Onze fysiotherapeuten helpen u met gerichte oefeningen en adviezen om de klachten te verhelpen.

Behandeling

De fysiotherapeute gaat samen met u op zoek naar de oorzaak van uw urineverlies of pijn en stelt met u een behandelplan op. U krijgt informatie, begeleiding en advies over uw houdings- en bewegingsgedrag en hoe u het beste om kunt gaan met de ongemakken en pijnklachten in het dagelijks leven.

De fysiotherapie kan ook gericht zijn om zo lang mogelijk te blijven functioneren gedurende en na de zwangerschap. Onze therapeut helpt u bij het vinden van de balans tussen belasting en belastbaarheid en stelt samen met u een individueel oefenprogramma op.

Vergoeding?

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Fysiotherapie Buitenlust heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie. Op dit basispakket is het eigen risico van toepassing. Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

  • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
  • fysiotherapie bij etalagebenen(claudicatio): 37 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie bij artrose (slijtage) van heup of knie: 12 behandelingen binnen 12 maanden
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor zorg vanuit het basispakket èn voor aan huis behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een arts!

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u iedere behandeling zelf betalen. U kunt rechtstreeks aan de balie betalen via de pin of contant.

Wie zijn de behandelaars?

Onze fysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd in bekken-, bekkenbodem- en buikklachten. Dit zijn:

© 2019
Created by